Pages

March 25, 2010

Toos Arends bezoekt Suzanne Bodde

Suzanne Bodde
25 maart
Het werk waarmee Suzanne Bodde ons wist te overtuigen was een robuust en monumentaal werk gemaakt van auto-onderdelen op een plaats die zich allesbehalve leende voor zo’n werk. Vooral dat laatste vond ik veelbelovend: zien waar iets kan en je niet laten be├»nvloeden door conventies op dat terrein. Haar atelier past bij de aspiratie om groot en robuust werk te maken. Het werk dat ze er liet zien tijdens mijn bezoek vond ik nogal verwarrend omdat het behoorlijk afweek van het werk met auto-onderdelen. Ik miste de (aantrekkings)kracht van het andere beeld. Uit het gesprek – en ook uit de tekst voor YGA – kwam naar voren dat Suzanne vaak associatief werkt. Ze gaf aan dat ze kennis van kunstgeschiedenis mist. Het is dus ook geen inspiratiebron en het kan niet als basis voor verdieping van eigen werk dienen. Omdat ze met plastic materialen wil werken, kwam Tony Cragg aan de orde, maar ook Pop-Art. Verder Louise Bourgeois van wie ik haar een boek aangeraden heb om dat werk beter te kunnen plaatsen. We spraken af contact te houden wat nog niet weer plaats had.
Achteraf is mijn indruk van het bezoek aan Suzanne dat ze geweldige beelden kan maken, maar dat dat fenomeen geheel lijkt gefundeerd op eigen kracht en inzicht. Ze geeft aan sterke behoefte te hebben aan context en ik denk dat ze ook gebaat zou zijn bij het kunnen analyseren van haar eigen werk om daarop voort te kunnen borduren. Uiteraard zou een omgeving waarin ze wordt uitgedaagd te vertellen over haar werk haar een stimulans kunnen geven tot het nadenken over eigen werk zoals het voorstel van Daan.

No comments:

Post a Comment