Pages

August 7, 2010

Suzanne Bodde @ Roodkapje


ZA 7 AUGUSTUS, 20.00-22.00u
OPENING TENTOONSTELLINGEN, WORK IN PROGRESS & MINISHOP

'zonder titel'
(SUZANNE BODDE (NL))

Suzanne Bodde (1980) houdt van de treurige kant, de rauwheid en verlorenheid van afgedankte spullen. De tijdelijkheid geeft ook vrijheid en dat is te zien in haar werk. Ze bouwt grote krachtige en vervreemdende installaties. Spullen worden gedemonteerd en gecombineerd, waardoor ze een nieuwe identiteit krijgen. Met tape, lijm, ijzerdraad, schroeven en andere materialen worden de spullen tot nieuwe vormen verbonden die op een dynamische en ritmische manier worden gestructureerd. Hierdoor ontstaan er logge, ietwat onhandige wezens die worden bedekt met een witte laag gips, verf of polymeer. Het werk van Bodde reageert op de rare hoeken, ramen, muurtjes en doorgangen in ROT(T)TERDAM, waarbij de specifieke kenmerken van de ruimte worden benadrukt. Afgedankte materialen krijgen 'their time to shine' in de installatie aan de Meent.
tekst: Roodkapje rotterdam

HTTP://suzannebodde.com

http://www.roodkapje.org/present/
Met dank aan YGA, een project van NP3.


SAT 7 AUGUST, 20.00-22.00h
OPENING EXHIBITIONS, WORK
IN PROGRESS & MINISHOP


'UNTITLED'
(SUZANNE BODDE (NL))

Suzanne Bodde (1980) loves the sad side, the rawness en de lostness of waste materials. Temporality also gives freedom and it shows in her work. She builds big, strong en alienated installations. Objects receive a new identity when they get stripped en combined. She connects the elements with tape, glue, wire, screws en other materials into new forms, which are dynamically en rhythmically structured. Log, somewhat clumsy creatures exist who are covered with a layer of plaster, paint or polymer. Bodde's work responds to the odd corners, windows, walls and passages in ROT(T)TERDAM the specifics of the space are emphasized. Waste materials get 'their time to shine' in the installation at the Meent.
text: Roodkapje rotterdam

http://suzannebodde.com

http://www.roodkapje.org/present/
Special thanks to YGA, a project of NP3.

No comments:

Post a Comment