Pages

October 28, 2014

Bekendmaking YGA II

NP3 en het Groninger Museum hebben Esther de Graaf uitgeroepen tot winnaar van Young Grunn Artist II. Dat is vandaag bekendgemaakt. 

Van links naar rechts: Berndnaut Smilde, Esther de Graaf (winnaar YGA II)
en Adri Schokker (winnaar Jong Jury Prijs)  |  foto: Jan Tengbergen

Het Groninger Museum en NP3, podium voor hedendaagse experimenterende kunst, zijn in 2013 een gezamenlijke zoektocht begonnen naar jong Groninger talent. Zij boden drie Groningse kunstenaars: Esther de Graaf, Adri Schokker en Berndnaut Smilde een veelomvattend traject aan. Het doel van dit traject was talentontwikkeling, professionalisering en het vergroten van de zichtbaarheid van de kunst. Esther de Graaf krijgt een eigen tentoonstelling in het Coop Himmelb(l)aupaviljoen in het Groninger Museum. 

De curatoren van NP3 en het Groninger Museum vinden het werk van Esther innemend, en tot de verbeelding sprekend en in al zijn bewust georchestreerde eenvoud, eigenzinnig en herkenbaar. Zij denken dat haar werk onder intensieve begeleiding en de tijd om toe te werken naar een tentoonstelling, een cruciale meerwaarde zal zijn voor Esther’s kunstenaarsschap.
Het werk van Esther de Graaf is niet het werk dat je in een museum verwacht,  maar maakt nieuwsgierig naar wat er kan gebeuren als het die kans krijgt. NP3 en het Groninger Museum verwachten dat het bescheiden, fragiele en sensitieve werk een extra dimensie krijgt wanneer het zich moet verhouden tot de architectuur van beton, glas en staal van Wolf Prix' Coop Himmelb(l)au paviljoen.

Het Young Grunn Artist traject is een aanvulling op de bestaande beroepspraktijk van kunstenaars en is bedoeld voor kunstenaars die toe zijn aan een volgende stap in hun ontwikkeling. Het afgelopen jaar boden curatoren van NP3 en het Groninger Museum de drie kunstenaars ruim een jaar inhoudelijke, zakelijke en promotionele ondersteuning. Dit om de kunstenaars handreikingen te geven om hun artistieke doelen te bereiken en zichzelf verder te ontplooien. Ook werd een persoonsgebonden werk- en ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. De drie kunstenaars werden op basis van kunstenaarsdocumentatie en gesprekken geselecteerd uit 40 aanmeldingen. Een belangrijke basis voor de keuze was ook in welke mate het programma een bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van deze kunstenaars.

De kunstenaars doorliepen soms gezamenlijk en soms individueel diverse programmaonderdelen. Deze  onderdelen varieerden van coaching bij het spreken voor een publiek tot gesprekken met professionals uit het veld, waaronder galeriehouders, collegakunstenaars of een criticus. Zo ging de ene kunstenaar op reis om zijn netwerk te vergroten, onderzoek te doen of een werkperiode te realiseren. Een ander richtte zich meer op inhoudelijke verdieping en het ontwikkelen van technische vaardigheden in het maken van nieuw werk.

Fleur Douma en Yenthe de Groot van het Wessel Gansfortcollege  |  foto: Jan Tengbergen

Jong Jury Prijs YGA II: Adri Schokker
Voorafgaand aan de bekendmaking van de definitieve selectie werd ook de winnaar van de Jong Jury Prijs YGA II onthuld. Ruim 150 leerlingen van het Wessel Gansfortcollege traden in de voetsporen van de curatoren en kozen hun winnaar uit de drie Groningse kunstenaars. Zij kozen Adri Schokker uit als winnaar.Esther de Graaf, 'CELLS', NP3 | M0Bi, 2012
No comments:

Post a Comment